İTÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, lisans programlarına her yıl 60 öğrenci almaktadır. Halihazırda, lisans programımıza kayıtlı 330’un üzerinde aktif öğrencimiz bulunmaktadır.

İTÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde, iç mimarlık eğitiminde farklı disiplinler arasında işbirliğine öncelik veren bütünsel bir yaklaşım benimsenmiştir. Programın başlıca amacı; iç mimarlık eğitiminin temelinin Tasarım eğitimiyle atılması ve daha sonra iç mekan ölçeğine odaklanmasıdır. Bu sebeple, eğitim programında ilk üç dönemin Mimarlık Fakültesi’nde yer alan tüm bölümler ile ortak yürütülmesi uygun görülmüştür. 4. yarıyıldan itibaren, öğrencilerimiz iç mimarlık projeleri ve dersleri almaktadır. Lisans programı zorunlu ve seçimli derslerden oluşmaktadır. Toplam ders sayısı 52 olup, bunların 8’i seçmeli, 44’ü zorunludur. Derslerin toplam kredisi 155’tir.