Özgörev

İTÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nün vizyonu, eğitim, araştırma ve uygulama üçgeninde, disiplinlerarası işbirliğine açık, yenilikçi ve girişimci, ulusal ve küresel düzeyde öncü bir bölüm olmaktır.Özgörev

İTÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nün misyonu, iç mekan tasarımı konusunda evrensel boyutta meslek pratiğine ve sorumluluklarına hakim; piyasa koşullarının belirleyiciliğinin ötesinde çevresel farkındalığa ve kamusal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş, katılımcı, ulusal ve küresel düzeyde girişimci ve yenilikçi, rekabet edebilen niteliklerde, disiplinlerarası çalışma pratiği olan meslek insanı ve akademisyen yetiştirmektir.DEĞERLER

- Çoğulcu iletişim ortamını destekler, karar alma süreçlerinde katılımcı ve şeffaftır.
- Kararlarını bilimsel yöntemlere, tam ve doğru bilgiye dayandırır.
- Hedeflerinde ulusal ve küresel düzeyde yenilikçiliği benimser.
- Eğitimde, bilimsel çalışmalarda ve projelerde disiplinlerarası yaklaşımı ve takım çalışmasını destekler.
- Evrensel tasarım ilkelerini gözeterek, toplumsal sorumluluğun farkında, doğal ve küresel değerlere saygılı, etik duygusuna sahip ve çevreye saygılıdır.
- Çalışmalarda birey, toplum ve çevre sağlığını bütüncül olarak gözetir.