Çift Anadal Programı  Başvuru Koşulları

Birinci yıl sonunda en az 35, ikinci yıl sonunda en az 75 krediyi tamamlamak
Başvurulan döneme kadar anadal lisans programında alınan dersleri başarmış olmak
Başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması
Anadal programının başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20' nin içerisinde bulunmakBaşvuru Süreci

Öğrenci, duyurulmuş olan ÇAP'a, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. döneminin başında başvurabilir.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Senato'nun onayladığı kontenjanları Temmuz ayının başından itibaren duyurur.
ÇAP'a başvuruları Üniversite Senatosu'nca belirlenen, akademik takvimde öngörülen tarihte, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın internet sayfasında açılan ilgili linkten elektronik olarak yapılır.
ÇAP yapmaya hak kazanan öğrencilerin listesi, Senato tarafından belirlenen o yıla ait akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme döneminin başlangıcında kesinlik kazanmış olmalıdır. Akademik yılın başlangıcından iki hafta önce, öğrenciler yedekleri ile birlikte ilan edilir.Dikkat Edilmesi Gerekenler

İkinci anadala 3. yarıyılda başlayanlar her yarıyıl en az 6, 5. yarıyılda başlayanlar her yarıyıl en az 9 kredilik ders almak zorundadırlar. İkinci anadalın Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile bu krediler yarıya düşürülebilir.
ÇAP'a kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlamaları için, anadal programında olan dersler dışında, ilgili çift anadal programını açan bölümce verilen en az 36 kredi en çok 60 kredi ders almaları gerekir.Detaylı bilgi için

Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (Çap) Ve Yandal Programı Yönergesi sayfasını inceleyebilirsiniz.