2002-2003 öğretim yılında eğitime başlayan ve ilk mezunlarını Haziran 2006’da veren İTÜ İç Mimarlık Bölümü’nde, İç Mimarlık eğitiminde farklı disiplinler arasında işbirliğine öncelik veren bütünsel bir yaklaşım benimsenmiştir. Programın başlıca amacı İç Mimarlık eğitiminin temelinin tasarım eğitimiyle atılması ve daha sonra iç mekan ölçeğine odaklanmasıdır. Bu sebeple eğitim programının ilk üç döneminde İTÜ Mimarlık Fakültesi Temel Eğitim Stüdyosu (TES) çerçevesinde İç Mimarlık öğrencileri fakültemizin Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Şehir ve Bölge Planlama bölümleri ile ortak yürütülen bir eğitim sürecinde tüm Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle bir arada eğitim almaktadır.