2002-2003 Akademik yılında eğitime başlamak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde İç Mimarlık Bölümü kurulmuştur. Önerilen lisans programı iç mimar adayına, yaşam kalitesini geliştirecek, üretkenliği arttıracak, kamu güvenliği ve sağlığını koruyacak iç mekan tasarlayabilmesi için gerekli beceri ve deneyim kazandırmayı hedeflemektedir.  İç mimarlık eğitiminde farklı disiplinler arasında işbirliğine öncelik veren bütünsel bir yaklaşım benimsenmiş; bina bilgisi, yapı bilgisi, mimarlık tarihi ve restorasyon anabilim dallarından bilgi aktarımının interaktif bir ortamda eşgüdümlü olması uygun görülmüştür.  Günümüz koşulları, hızla değişen eğitim amaçları ve araçları göz önüne alınarak hazırlanan lisans programı, bu amaçların ve araçların ötesine geçebilecek bilimsel, teknolojik olduğu kadar sanatsal ve düşünsel boyutları gerçeğe/meslek pratiğine dönüştürecek bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.  

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde verilen iç mimarlık eğitiminde %30 İngilizce eğitim programı uygulanmakta; ilk üç yarıyıl, çift anadal programına ve yatay geçişe olanak sağlamak üzere Mimarlık Fakültesi'nin diğer bölümleri ile ortak yürütülmektedir.  Dördüncü yarıyıldan itibaren öğrenciler, iç mimarlık stüdyosunda farklı disiplinlerde uzman kişilerin biraraya gelerek tüm iç mimarlık sorunlarının tartışıldığı interaktif bir ortamda ders yapmaktadır. Geleneksel eğitim araçlarının - ahşap, metal ve modelaj atölyelerinde çeşitli modelleme tekniklerinin yanı sıra bilgisayar teknolojisinin sağladığı tüm olanakları - mekan simülasyonları ile ileri anlatım tekniklerini - kullanma becerileri de kazandırılmaktadır.
İTÜ Mimarlık Fakültesi eğitim geleneği çerçevesinde, tasarımın teknik ve sanatsal dayanaklarını birleştirerek; öğrencilerin, çağdaş tasarım anlayışlarına uygun iç mekan çözümlemelerini üretebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu eğitim süreci, öğrencilerin, iç tasarımdaki teorik bilgi ve deneyimlerini, iç mimarlık uygulama alanları ile bütünleştirerek, hızlı ve pratik tasarım çözümlerini üretme ve geliştirme yetisine sahip, duyarlı bireyler olmalarını sağlamaktadır.