2002-2003 öğretim yılında eğitime başlayan ve ilk mezunlarını Haziran 2006’da veren İTÜ İç Mimarlık Bölümü’nde, iç mimarlık eğitiminde farklı disiplinler arasında işbirliğine öncelik veren bütünsel bir yaklaşım benimsenmiştir. Programın başlıca amacı iç mimarlık eğitiminin temelinin tasarım eğitimiyle atılması ve daha sonra iç mekan ölçeğine odaklanmasıdır. Bu sebeple eğitim programının ilk üç döneminde İTÜ Mimarlık Fakültesi Temel Eğitim Stüdyosu (TES) çerçevesinde İç Mimarlık öğrencileri fakültemizin Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Şehir ve Bölge Planlama bölümleri ile ortak yürütülen bir eğitim sürecinde tüm Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle bir arada eğitim almaktadır.

2006-2007 Akademik yılında, İTÜ İç Mimarlık Bölümü’nde, dört Avrupa ülkesinin (Finlandiya/LAHTI, Almanya/STUTTGART, İskoçya/EDINBURG, İsviçre/SUPSI)  İç Mimarlık Bölümlerinin katılımı ile birlikte ortaklaşa yürütülen İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı (IMIAD) başlamıştır. Program kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişikliği esastır. Lisansüstü eğitim sürecinin ikinci yarıyılında okullar arasında öğrenci değişimi gerçekleşir. Her yıl ayrı bir ortak kurumda tüm IMIAD öğrencileri iki hafta süresince biraraya gelip IMIAD İç Mimari Tasarım Çalıştayı' na katılmaktadır.

 Son dönemde anlaşmalardaki değişiklikler çerçevesinde Finlandiya/LAHTI ve İskoçya/EDİNBURG üniversiteleri yüksek lisans programından çekilmiş ve Hindistan/AHMEDABAD programın kültürel zenginliğini çoğaltarak dahil olmuştur. 2016 yılından itibaren ABD/CINCINNATI üniversitesi ile IMIAD programımız anlaşma aşamasındadır.

2017 yılı itibariyle IMIAD yüksek lisans programı dahilinde anlaşmalı olan ülke ve okullar aşağıdaki gibidir:

Fachhochschule für Technik, Stuttgart (HfT Stuttgart), ALMANYA
Scuola Universiteria Professionale Della Svizzera Italiana, Lugano (SUPSI), İSVİÇRE
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul (İTÜ), TÜRKİYE
Center for Environmental Planning and Technology, Ahmedabad (CEPT), HİNDİSTAN