İdari Kadro

Bölüm Başkanı
:

Doç.Dr. Ervin GARİP

Bölüm Başkan Yardımcıları

:
Doç.Dr.Banu BAŞESKİCİ GARİP
Dr.Öğr.Üyesi Ethem GÜRER

Bölüm Sekreteri
:
Yasemin TAŞDEMİR