İdari Kadro

Bölüm Başkanı
:

Doç.Dr. Ervin GARİP

Bölüm Başkan Yardımcıları

:
Dr.Öğr.Üyesi Ethem GÜRER
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet GÜN

Bölüm Sekreteri
:
Yasemin TAŞDEMİR