Kadro

Bölümümüzde onyedi Öğretim Elemanı görev almaktadır. Bunlardan altısı Doçent, biri Doktor Öğretim Üyesi, üçü Öğretim Görevlisi,  yedisi Araştırma Görevlisidir. Tam zamanlı Öğretim Elemanlarımızın yanısıra Bölümümüzde Fakültemizin diğer bölümlerinden, diğer üniversitelerden ve piyasada çalışan meslek insanlarından ders vermek üzere kişiler de davet edilmektedir.