Kadro

Bölümümüzde on altı Öğretim Elemanı görev almaktadır. Bunlardan dördü Doçent, üçü Doktor Öğretim Üyesi, ikisi Öğretim Görevlisi,  sekizi Araştırma Görevlisidir. Tam zamanlı Öğretim Elemanlarımızın yanısıra Bölümümüzde Fakültemizin diğer bölümlerinden, diğer üniversitelerden ve piyasada çalışan meslek insanlarından ders vermek üzere kişiler de davet edilmektedir.