Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 57
LİSANS PROGRAMI
LİSANS PROGRAMI


 
İTÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, lisans programlarına her yıl 60 öğrenci almaktadır. Halihazırda, lisans programımıza kayıtlı 330’un üzerinde aktif öğrencimiz bulunmaktadır. İTÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nde, iç mimarlık eğitiminde farklı disiplinler arasında işbirliğine öncelik veren bütünsel bir yaklaşım benimsenmiştir. Programın başlıca amacı; İç Mimarlık eğitiminin temelinin tasarım eğitimiyle atılması ve daha sonra iç mekan ölçeğine odaklanmasıdır. Bu sebeple, eğitim programında ilk üç dönemin fakültemizin tüm bölümleri ile ortak yürütülmesi uygun görülmüştür. 4. yarıyıldan itibaren, öğrencilerimiz iç mimarlık projeleri ve dersleri almaktadır. Lisans programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Toplam ders sayısı 52 olup, bunların 8’i seçmeli, 44’ü zorunludur. Derslerin toplam kredisi 155’tir.


 

  İlgili Sayfalar  

TANITIM
DERSLER
STAJ
BURSLAR