Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 37
GENEL BİLGİ  › MİSYON-VİZYON
MİSYON-VİZYON


MİSYON-ÖZGÖREV

İTÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nün temel görevi; üniversite eğitimindeki değişim ve gelişmeleri göz önüne alarak; özellikle Avrupa Birliği (AB) gibi sınırları kaldıran organizasyonların, “güçlü iletişim” gibi teknolojik değişimlerin,  yeni üretim ve tüketim modellerinin yönlendirici yapısı ve olanakları içinde, çevrenin düzenlenmesinde mimar ve diğer uzmanlık alanları ile ortak çalışma içinde görev yapacak, iç mekan, mekan elemanları, donatılar düzeyinde, yaratıcı kimlikli, girişken, üretken meslek adamları yetiştirmek ve ilgili bu alanlarda uygulama ve araştırma yapmaktır.

Özetle;
Yaratıcı,
Lider nitelikli,
Tanımlı kimliğe sahip,
Girişken,
Takım çalışmasına uygun,
AB ve benzeri organizasyonların öngördüğü standartlara uygun iç mimar yetiştirmek,
Uygulama, araştırma faaliyetlerini aynı anlayışla desteklemek ve ARAŞTIRMA, EĞİTİM ve UYGULAMA FAALİYETLERİNİ dengeli halde yürütmektir.

VİZYON-ÖNGÖRÜLER                                                                                          

İTÜ İç Mimarlık Bölümü’ nün vizyonu günümüz üniversite eğitimindeki gelişmeler ve temel görevimizin ışığı altında şu biçimde tanımlanabilir.

Eğitim programları açısından;
- Çok boyutlu, çok ortamlı sistemlere uygun,
- Dinamik, öğrenci hareketliliğini teşvik eden, değişim programları standartlarına  uygun,

Mezunların niteliği açısından;
-  Kimlikli 
-  Girişimci, lider nitelikli
-  Yaratıcı, yenilikleri arayan, üretken,
-  Disiplinlerarası takım çalışmalarına yatkın,

Altyapı açısından;
- Eğitim, araştırma ve uygulama açısından belirtilen öngörüleri yerine getirecektir. Laboratuarlar (simulasyon, tam ölçekli ve ölçek model), gösteri alanları (show-roomlar), sergiler (sürekli/hareketli), sanal ortam laboratuarları

photo by Aras Neftçi