Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 48
IMIAD-YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  › ÇALIŞMA ALANLARI
ÇALIŞMA ALANLARI

Program, uluslararası uzlaşma ile belirlenmiş dört konu modülü üzerinde temellendirilmiştir:

  • Tasarım
  • Teknoloji ve Bilim
  • Meslek Pratiği ve İletişim
  • Kültür ve İnsan Bilimleri
Araştırma Temelli Tasarım /İç Mimaride Disiplinlerarası Çalışma Alanları / İç Mimari Tasarımda Kültürel Çalışmalar / İç Mimari Tasarım ve Teknoloji /Proje Yönetimi /İç Mimari Tasarım ve Çevre Kontrol Sistemleri (akustik, aydınlatma vb)  /  İç Mimari tasarım ve Teknoloji / İç Mekan Malzeme ve Bileşenleri /İç Mekan Bağlamında Mobilya / İç Mimarlık Tarihi, Üslup ve Stiller / İç Mimarlık Alanında Tipolojik Konular (sağlık, eğitim, konut, kültür vb.) / Digital Tasarım / Medya ve Mimarlık / Ürün Pazarlama ve İletişim

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr.

Prof.Dr. Gül Koçlar ORAL
Oda Numarası: 209
Dahili Telefon:
Fax Numarası : 0 (212) 251 48 95
E-Posta: gkoclaroral@gmail.com
İç Mimarlıkta ve tasarımda sürdürülebilirlik, ekoloji, enerji korunumu, sürdürülebilir enerji, etkin iç mekan tasarımı, çevresel ve iklimsel iç mimari tasarım

Prof. Dr.

Semra AYDINLI (İTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü)
Oda Numarası: 225
Dahili Telefon: 2254
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: aydinli1@itu.edu.tr

Mimarlıkta Eleştiri, Mimarlıkta Alımlama: algı, anlam ve yorum, Estetik Deneyim, Mimarlık Eğitimine Holistik Bakış, Konut ve Anlamı, Tasarım Kültürü

Prof.Dr.

Leyla TANAÇAN (İTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü)
Oda Numarası: 116-A
Dahili Telefon: 2208
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: tanacanl@gmail.com

Mimarlıkta malzeme, Sürdürülebilir Malzeme Tasarımı, Seramik Malzemeler

Prof.Dr.

Alpin KÖKNEL YENEL (İTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü)
Oda Numarası: 132
Dahili Telefon: 2160
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-PostaAdresi: alpinyener@itu.edu.tr

Daylighting, Solar Control, Visual Comfort, Mimari Aydınlatma, Güneş Kontrolü, Enerji Etkin Bina Tasarımı

Doç. Dr.

Deniz Ayşe YAZICIOĞLU
Oda Numarası: 337 A
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: denizayseyazicioglu@gmail.com
yazicioglude@itu.edu.tr

İç mekan tasarımında maliyet yönetimi
Performans tabanlı iç mekan tasarımı

Yrd.Doç.Dr.

Nilüfer SAĞLAR ONAY
Oda Numarası: 220
Dahili Telefon: 2227
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: saglarni@gmail.com

Ticari İç Mekanlar
Tarihi İç Mekanlara Müdahale ve Yeniden Kullanım
Mekan Analiz ve Değerlendirme Yöntemleri


Yrd.Doç.Dr. Emine GÖRGÜL
Oda Numarası: 331
Dahili Telefon: 2822
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: emine.gorgul@gmail.com
İç Mimari Tasarım Eğitimi
Mimarlık Eğitimi

Öğr.Gör. Dr.

Özge CORDAN (IMIAD Uluslararası ve ITU IMIAD Program Koordinatörü)
Oda Numarası: 220
Dahili Telefon: 2812
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-PostaAdresi: cordanozge@yahoo.co.uk

Kültür ve Mekan Çalışmaları
İç Mimari Tasarım Eğitimi
Konut Araştırmaları – Çalışmaları

Geleneksel Mimari Mekan ve Çevre : Mardin
İç Mimarlıkta Yeniden Kullanım

Öğr.Gör. Dr.

Deniz ÇALIŞIR
Oda Numarası: 209
Dahili Telefon:2365
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: calisir2@itu.edu.tr

İç Mimari Tasarım Tarihi
Batılılaşma Dönemi Osmanlı Sanatı
Toplumsal Cinsiyet ve Sanat
İkonografi ve İkonoloji

Öğr.Gör. Dr.

Bahadır NUMAN
Oda Numarası: 331
Dahili Telefon: 2822
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: bahadir.numan@gmail.com 

İç Mimari Tasarım Eğitimi
Mimarlık ve Tasarımda  Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji
Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme

Öğr.Gör. Dr.

Banu Başeskici GARİP
Oda Numarası: 220
Dahili Telefon: 2812
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: baseskici@itu.edu.tr

Çevresel Tasarım/Çevresel Psikoloji
Görsel Araştırma Teknikleri
Sergileme Tasarımı
Konut Araştırmaları – Çalışmaları

Kamusal Kentsel İç Mekan

Öğr.Gör. Dr.

Müge BELEK FIALHO TEIXEIRA
Oda Numarası: 331
Dahili Telefon: 2822
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: mugebelek@f-flat.com

Tasarım Araçları ve Teknolojisi
Sayısal Tasarım Yöntem ve Süreçleri
Ses ve Mekan
POSIAC ( Mimarlık ve Kültürde Mekan Algısı)

Öğr.Gör.Dr. 

Deniz Çalışır PENÇE

İç Mimarlık Tarihi
Batılılaşma Dönemi Osmanlı Sanatı
Toplumsal Cinsiyet ve Sanat
İkonografi ve İkonoloji

Öğr.Gör.Dr.

Ayşe Hilal UĞURLU
Oda Numarası: 209
Dahili Telefon:2365
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: onbir1111@gmail.com

Sosyo - kültürel dönüşümler
İç Mimari Tasarım Tarihi
Osmanlı Mimarisi
Kültür Tarihi
Erken Modern Dönemde İstanbul

Öğr.Gör.

Frederico FIALHO TEIXEIRA
Oda Numarası: 220
Dahili Telefon: 2227
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: fredericofialho@f-flat.com

Tasarım Araçları ve Teknolojisi
Sayısal Tasarım Yöntem ve Süreçleri
Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri
Medya Sanatları

Öğr.Gör.Dr. Çağıl YURDAKUL
Oda Numarası: 331
Dahili Telefon: 2822
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: cagilyurdakul@gmail.com
İç Mekan Tasarımında Folklorik Öğeler
İç Mekanda Aydınlarma
İç Mekan Tasarımında Göstergebilim ve Psikanaliz
Sinemasal İç mekan: Kurmaca mekan
Mobilya Tasarımı

Öğr.Gör.Dr.

Gülfer TOPÇU ORAZ (İTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü)
Oda Numarası: 132
Dahili Telefon: 2350
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta Adresi: oraz@itu.edu.tr

Yapım (İnşaat) Projeleri Yönetimi,
Değer Yönetimi, Maliyet Yönetimi,
Örgütsel Davranış ve İnsan İlişkileri

Araş.Gör.

Benek ÇİNÇİK
Oda Numarası: 331
Dahili Telefon: 2822
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: cincikbenek@gmail.com

Kentsel Mekan- Birey-Mimarlık Etkileşimi
Disiplinlerarası Etkileşimler

Araş.Gör.

Mehmet GÜREN
Oda Numarası: 331
Dahili Telefon: 2822
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta:

Mobil Mimarlık
Müzikal Performans Mekanı Kurgusu
Fiziksel Mekan - Müzikal Yapı İlişkisi

Araş.Gör.

Sibel Yasemin ÖZGAN
Oda Numarası: 331
Dahili Telefon: 2822
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: sozgan@gmail.com

Sayısal Tasarım Yöntem ve Süreçleri
Mimari Tasarımda Bilişim
Tasarımda ve Mimarlıkta Bilişsel Düşünce
Arttırılmış Mekan Kuramı ve Uygulamaları

Araş.Gör.

Tuba ÖZKAN
Oda Numarası: 331
Dahili Telefon: 2822
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta:  tubaozkantuba@gmail.com

Araş.Gör.

Özgün YÜCETÜRK
Oda Numarası: 331
Dahili Telefon: 2822
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: ozgunyuceturk@gmail.com

Araş.Gör.

Sıla Burcu BAŞARIR
Oda Numarası: 331
Dahili Telefon: 2822
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: silabasarir@gmail.com

Uzman

Demet DİNÇAY
Oda Numarası: 331
Dahili Telefon: 2822
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: dadincay@gmail.com

Konut Araştırmaları-Çalışmaları
Sinemasal İç mekan: Kurmaca Mekan
İç Mimarlık Tarihi
İç Mekanda Renk  Planlama