Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 69
IMIAD-YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  › ÇALIŞMA ALANLARI
ÇALIŞMA ALANLARI

Program, uluslararası uzlaşma ile belirlenmiş dört konu modülü üzerinde temellendirilmiştir:

  • Tasarım
  • Teknoloji ve Bilim
  • Meslek Pratiği ve İletişim
  • Kültür ve İnsan Bilimleri
Araştırma Temelli Tasarım /İç Mimaride Disiplinlerarası Çalışma Alanları / İç Mimari Tasarımda Kültürel Çalışmalar / İç Mimari Tasarım ve Teknoloji /Proje Yönetimi /İç Mimari Tasarım ve Çevre Kontrol Sistemleri (akustik, aydınlatma vb)  /  İç Mimari tasarım ve Teknoloji / İç Mekan Malzeme ve Bileşenleri /İç Mekan Bağlamında Mobilya / İç Mimarlık Tarihi, Üslup ve Stiller / İç Mimarlık Alanında Tipolojik Konular (sağlık, eğitim, konut, kültür vb.) / Digital Tasarım / Medya ve Mimarlık / Ürün Pazarlama ve İletişim

AKADEMİK KADRO

Prof.Dr.

Leyla TANAÇAN (İTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü)
Oda Numarası: 116-A
Dahili Telefon: 2208
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: 
tanacan@itu.edu.tr

Mimarlıkta Malzeme ve Yapım, Sürdürülebilir Malzeme Tasarımı, Seramik Kökenli Yapı Malzemesi

Prof.Dr.

Alpin KÖKNEL YENER (İTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü)
Oda Numarası: 132
Dahili Telefon: 2160
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-PostaAdresi: 
alpinyener@itu.edu.tr

Mimari Aydınlatma,
Doğal Aydınlatma, Yapay Aydınlatma, Aydınlatma Enerji Performansı

Doç. Dr.

Deniz Ayşe YAZICIOĞLU KANOĞLU (İTÜ İç Mimarlık Bölümü Başkanı)
Oda Numarası: 209
Dahili Telefon:
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: 
yazicioglude@itu.edu.tr

İç Mekan Tasarımında Maliyet Yönetimi
Performans Tabanlı İç Mekan Tasarımı

Doç.Dr.

Emine GÖRGÜL
Oda Numarası: 220
Dahili Telefon: 2227
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: 
gorgule@itu.edu.tr

Tasarım Kuramları, Yöntem ve Eleştirisi
İç Mimarlık Eğitimi, Tarihi ve Modelleri
Mekan Temsilleri ve Sinematografi
Cinsiyet ve Mekan Çalışmaları
Tasarım Kültürü ve Maddesel Kültür
Tasarımda Kültür, Mekan ve Çevre Etkileşimi
Kentsel İç Mekanlar
Sağlık İç Mekanları

Doç.Dr.

Ervin GARİP
Oda Numarası: 210C
Dahili Telefon:
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: 
ervingarip@itu.edu.tr

İç Mekan Tasarımı
Mekansal Dizim
Yön Bulma ve Oryantasyon
Çevresel Psikoloji
Kentsel Tasarım
Görsel Araştırma Teknikleri

Doç.Dr.

Özge CORDAN (İTÜ IMIAD Program Koordinatörü)
Oda Numarası: 209
Dahili Telefon: 2233
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-PostaAdresi: 
cordan@itu.edu.tr

İç Mimarlık
İç Mimari Tasarım
İç Mimarlık Eğitimi
Kültür ve Mekan Çalışmaları
Konut Araştırmaları
Göç Çalışmaları
İç Mimarlıkta Yeniden Kullanım

Doç.Dr.

Nilüfer SAĞLAR ONAY
Oda Numarası: 220
Dahili Telefon: 2227
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: 
saglarni@itu.edu.tr

Tarihi İç Mekanlara Müdahale ve Yeniden Kullanım
Mekan Analiz ve Değerlendirme Yöntemleri
Kullanıcı Odaklı Tasarım
Konut Mimarisi ve İç Mekan Tasarımı

Doç.Dr.

Banu BAŞESKİCİ GARİP
Oda Numarası: 220
Dahili Telefon: 2812
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: 
baseskici@itu.edu.tr

Çevresel Tasarım/Çevresel Psikoloji
Görsel Araştırma Teknikleri
Sergileme Tasarımı
Konut Araştırmaları – Çalışmaları
Kamusal Kentsel İç Mekan

Öğr.Gör.Dr.

Gülfer TOPÇU ORAZ (İTÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü)
Oda Numarası: 132A
Dahili Telefon: 2350
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta Adresi: 
oraz@itu.edu.tr

Yapım (İnşaat) Projeleri Yönetimi,
Değer Yönetimi, Maliyet Yönetimi,
Örgütsel Davranış ve İnsan İlişkileri

Öğr.Gör.Dr.

Deniz ÇALIŞIR PENÇE
Oda Numarası: 209
Dahili Telefon:2365
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: 
calisir2@itu.edu.tr

İç Mimari Tasarım Tarihi
Batılılaşma Dönemi Osmanlı Sanatı
Toplumsal Cinsiyet ve Sanat
İkonografi ve İkonoloji

Öğr.Gör.Dr.

Bahadır NUMAN
Oda Numarası: 331
Dahili Telefon: 2822
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: 
numanba@itu.edu.tr 

Design Education
Profession and Interdisciplinary Intercestions Environmental Design
Public Space Sustainibility: Adaptive Re-use/Technology/Production/Post Occupancy
Life Cycles of Architectural Beings
Typology-Technology
Representation

Öğr.Gör.Dr.

Sonya TÜRKMAN
Oda Numarası: 331
Dahili Telefon: 2822
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta:sturkman@itu.edu.tr

Pedagogy and the Pedagogical Adress of Interior Architecture
Innovation and Creativity Studies 
Sustainable Design Practices

Uzman Dr.

Demet DİNÇAY
Oda Numarası: 331
Dahili Telefon: 2822
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: 
dincayd@itu.edu.tr

Konut İç Mekan Tarihi
İç Mekanda Renk ve Işık
İç Mekanda Kurumsal Kimlik
Sinemasal İç Mekan

Araş.Gör.

Sibel Yasemin ÖZGAN
Oda Numarası: 331
Dahili Telefon: 2822
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: 
sibel.ozgan@itu.edu.tr

Sayısal Tasarım Yöntem ve Süreçleri
Mimari Tasarımda Bilişim
Tasarımda ve Mimarlıkta Bilişsel Düşünce
Arttırılmış Mekan Kuramı ve Uygulamaları

Araş.Gör.

Özgün YÜCETÜRK
Oda Numarası: 331
Dahili Telefon: 2822
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: 
yuceturko@itu.edu.tr

Konsept Tasarım
Girişimcilik sürecinde Tasarımcı Kimliği

Araş.Gör.

Sıla Burcu BAŞARIR (Sosyal Bilimler Enstitüsü)
Oda Numarası: 331
Dahili Telefon: 2822
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: 
basarirs@itu.edu.tr

Sayısal Tasarım
Mekan Algısı
Beden ve Mekan İlişkisi

Araş.Gör.

Aycan KIZILKAYA (Sosyal Bilimler Enstitüsü)
Oda Numarası: 331
Dahili Telefon: 2822
Faks Numarası: 0 (212) 251 48 95
E-Posta: 
kizilkayaay@itu.edu.tr

Mimarlık Eğitimi Tarihi
İç Mimari Tasarım/Birey-Mekan Etkileşim
i
Mimarlık ve Eleştiri